Personvernerklæring for bruk av mobilapplikasjonen "Bli kjent med samisk"

Sist oppdatert: 17.12.2021

Vi i Bli kjent med samisk er opptatt av å beskytte dine personopplysninger ved bruk av Bli kjent med samisk-appen. Opplysningene dine skal behandles redelig, tillitsfullt og i overensstemmelse med gjeldende regelverk.

Personvernerklæringen skal gi innblikk i hvordan vi tar vare på ditt personvern ved samling og behandling av dine personopplysninger. Herunder kommer en forklaring på hvorfor vi innhenter dine personopplysninger og hvordan de brukes i vår tjeneste. Videre vil erklæringen ta for seg dine rettigheter, som bruker av mobilapplikasjonen, til å få vite om, fjerne og trekke tilbake samtykke til bruk av dine personopplysninger.

Terminologi som brukes i personvernerklæringen:

Personopplysninger - alle opplysninger som direkte eller indirekte kan knyttes til deg som enkeltperson.
Behandlingsansvarlig- den personen eller virksomheten som har hovedansvaret for hvorfor og hvordan personopplysninger blir behandlet, og at dette gjøres i overensstemmelse med gjeldende regelverk. Vi ønsker at denne personvernerklæringen skal være skrevet på en kortfattet og forståelig måte. Ta kontakt med oss dersom det skulle være begreper eller andre deler av erklæringen som krever nærmere klarlegging.

Til hvilket formål skal dine personopplysninger brukes til?

Vi bruker dine personopplysninger med et formål om å lage en læringstjeneste til deg. Formålet ved bruken av dine personopplysninger er å benytte det til å skape en personalisert brukeropplevelse i Bli kjent med samisk-appen.
Dine personopplysninger blir ikke brukt til andre formål enn det som fremgår her.

Hvilke personopplysninger henter vi inn?

De personopplysningene vi innhenter og behandler er følgende: Vi henter ikke inn noen personvernsopplysninger om deg.

Hvordan samler vi inn dine personopplysninger?

Vi henter ikke inn noen personvernsopplysninger om deg. Vi henter ikke andre personopplysninger om deg fra tredjeparter eller fra andre kilder.

Blir mine personopplysninger utlevert til tredjeparter?

Ingen personopplysninger blir utlevert eller solgt til eksterne tredjeparter, hverken i Norge eller i utlandet, som ikke er nevnt i denne personvernerklæring.

Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

Ingen personopplysninger blir lagret.

Hvem har ansvar for behandlingen av mine personopplysninger?

Kirsti-Synnøve Suongir (ENK) som leverandør av Bli kjent med samisk-appen, opptrer som databehandler for brukere av mobilapplikasjonen.

Hvilke rettigheter har du?

Som bruker av Bli kjent med samisk-appen har du rett til å:
Få innsyn i den informasjonen vi har om deg.
Kreve opplysninger fjernet eller rettet, dersom personopplysningene er feil, mangelfulle eller utdaterte.
Trekke tilbake eller begrense samtykke til å behandle dine personopplysninger, som du tidligere har gitt oss.

Vi ønsker å føre en ansvarlig og åpen bruk av dine personopplysninger. Dersom du mener at vi ikke følger våre vilkår, Personopplysningsloven, GDPR eller annen gjeldende lovgivning kan du klage direkte til oss, eller til Datatilsynet.

Hvordan kontakter du oss?

Kirsti-Synnøve Suongir
Organisasjonsnummer: 997 402 510
Roavvegeaidnu 11
9843 Tana

Ved spørsmål eller henvendelser til vår bruk av personopplysninger kan du kontakte oss på epost blikjentmedsamisk@gmail.com

Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen med små endringer fra tid til annen. Dersom det gjøres endringer av betydning for deg, vil du få beskjed av oss. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring i Bli kjent med samisk-appen.