Det finnes flere samiske språk, og i denne appen blir du kjent med nordsamisk, sørsamisk, lulesamisk, skoltesamisk, enaresamisk, umesamisk og pitesamisk.

Appen viser hvordan ord og enkle setninger skrives og uttales. Ord og setninger er valgt for å vise grunnleggende grammatikk.

Ord og setninger finnes også på norsk, svensk, finsk og engelsk. Uttale finnes også for finske ord og setninger.

Ved å tappe på et ord kommer du til en ordbok for det enkelte språk. Foreløpig finnes ikke nettordbok for umesamisk.

Appen er finansiert av Sametinget.

Tilgjengelig i App Store Tilgjengelig på Google Play
App screenshot

Kontakt oss


blikjentmedsamisk@gmail.com